พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ECO-F01, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ECO-F01, พัดลมเป่าประจุ รุ่น ECO-F01, พัดลมสลายประจุ รุ่น ECO-F01, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ECO-F01,พัดลม อีเอสดี รุ่น ECO-F01, พัดลม ESD รุ่น ECO-F01, พัดลม anti static รุ่น ECO-F01, ionizer blower รุ่น ECO-F01, ionizing blower รุ่น ECO-F01, พัดลมล้าง ESD รุ่น ECO-F01, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น ECO-F01, พัดลมไอออนไนเซอร์ รุ่น ECO-F01,

Specification of Ionizer Blower Model ECO-F01

  1. 1)Input Voltage: 220VAC/380V 3P

  2. 2)Integrated Power Supply: 7.0KV

3) Power Consumption: Max. 510VA

4) Operating Temperature: -10℃~+45℃

5) Weight: 17.5 Kg.

6) Size: 550(L) x 240(W) x 370(H) mm.

7) Decay time ≤1.0S ( 5000V decrease to 500V at 300mm)

8) Ion Balance: ≤± 10V

9) Air Coverage: 60cm. x 300cm.