พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A

Ionizer Overhead Dr. Schneider Model SL-1104A

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมเป่าประจุ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมสลายประจุ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A,พัดลม อีเอสดี Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลม ESD Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลม anti static Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, ionizer blower Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, ionizing blower Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมล้าง ESD Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A, พัดลมไอออนไนเซอร์ Dr. Schneider รุ่น SL-1104A,

Specification of Ionizer Blower Dr. Schneider Model SL-1104A

1) Input Voltage: 220VAC (or) 110VAC

2) Power Consumption: 100VA

3) Operating Temperature: -10℃~+45℃

4) Temperature: 22℃ ± 5℃ RH:≤ 60%

  1. 5)Air Volume: Max110CFM x4

6) Weight: 6.8 Kg.

7) Size: 620(L) x 220(W) x 100(H) mm.

8) Decay time 1.1S ( 1000V decrease to 100V at 300mm away the air mouth, in max speed)

9) Ion Balance: ≤± 10V