พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-60, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-60, พัดลมเป่าประจุ AESD รุ่น AB-60, พัดลมสลายประจุ AESD รุ่น AB-60, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-60, พัดลม อีเอสดี AESD รุ่น AB-60, พัดลม ESD AESD รุ่น AB-60, พัดลม anti static AESD รุ่น AB-60, ionizer blower AESD รุ่น AB-60H, ionizing blower AESD รุ่น AB-60, พัดลมล้าง ESD AESD รุ่น AB-60, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-60, พัดลมไอออนไนเซอร์ AESD รุ่น AB-60,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

AC Horizontal Air Ionizer AB-60H

The device incorporates with AC HV power supply. The HV discharge needle is electric shock free and safe to operate. The device is also equipped with self-controlled ion balance system and HV discharge indicator light.

Main Features
● Suitable for rapid ionization of large area
● Excellent auto ion balance, ±10V or less
● Incorporates with AC HV power supply; HV discharge needle is electric shock free and safe to operate
● Three high velocity fans generate large volume of air flow, which can ionize large area
● Adjustable blowing angle and air volume