พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-40, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-40, พัดลมเป่าประจุ AESD รุ่น AB-40, พัดลมสลายประจุ AESD รุ่น AB-40, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-40, พัดลม อีเอสดี AESD รุ่น AB-40, พัดลม ESD AESD รุ่น AB-40, พัดลม anti static AESD รุ่น AB-40, ionizer blower AESD รุ่น AB-40, ionizing blower AESD รุ่น AB-40, พัดลมล้าง ESD AESD รุ่น AB-40, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-40, พัดลมไอออนไนเซอร์ AESD รุ่น AB-40,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

AC Horizontal Air Ionizer AB-40

The device incorporates with AC HV power supply. The HV discharge needle is electric shock free, so it is safe to operate. The device is also equipped with auto ion balance system and HV discharge indicator light.

Main Features
●Suitable for rapid ionization of large area
●Excellent ion balance, ±10V or less
● Built-in heater generates warm wind
● Adjustable blowing angle and air volume