พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-120, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-120, พัดลมเป่าประจุ AESD รุ่น AB-120, พัดลมสลายประจุ AESD รุ่น AB-120, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-120, พัดลม อีเอสดี AESD รุ่น AB-120, พัดลม ESD AESD รุ่น AB-120, พัดลม anti static AESD รุ่น AB-120, ionizer blower AESD รุ่น AB-120, ionizing blower AESD รุ่น AB-120, พัดลมล้าง ESD AESD รุ่น AB-120, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-120, พัดลมไอออนไนเซอร์ AESD รุ่น AB-120,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

AC Horizontal Air Ionizer AB-120

Large AC horizontal air ionizer, with a 1 meter main unit, is suitable for rapid ionization of large area.

Main Features
●Suitable for rapid ionization of large area
●Excellent auto ion balance, ±10V or less
●Incorporates with AC HV power supply; the HV discharge needle is electric shock free and safe to operate
●Six high velocity fans generate large volume of air flow, which can ionize large area
●Adjustable blowing angle and air volume