พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-100, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-100, พัดลมเป่าประจุ AESD รุ่น AB-100, พัดลมสลายประจุ AESD รุ่น AB-100, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-100, พัดลม อีเอสดี AESD รุ่น AB-100, พัดลม ESD AESD รุ่น AB-100, พัดลม anti static AESD รุ่น AB-100, ionizer blower AESD รุ่น AB-100, ionizing blower AESD รุ่น AB-100, พัดลมล้าง ESD AESD รุ่น AB-100, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-100, พัดลมไอออนไนเซอร์ AESD รุ่น AB-100,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

AC Horizontal Air Ionizer AB-100

Large AC horizontal air ionizer, with a 1 meter main unit, is suitable for rapid ionization of large area.

Main Features
● Suitable for rapid ionization of large area
● Excellent auto ion balance, ±10V or less
● Incorporates with AC HV power supply; the HV discharge needle is electric shock free and safe to operate
● Five high velocity fans generate large volume of air flow, which can ionize large area
● Adjustable blowing angle and air volume